page-header

Нива на членство

Членство, подходящо за вашия бизнес

Европейско-арабска търговска камара обединява компании от Европа и арабските страни с фокус върху растеж и напредък на членовете на камарата чрез интелигентни идеи и възможности за бизнес.

За да станете член, трябва да попълните необходимата документация онлайн, като натиснете бутона „Станете член“ по-долу. Също така, можете да го отпечатате и изпратите онлайн или до нашия офис.

Онлайн на адрес: info@eacc.site
Офис: ул. Георги Сава Раковски 99, 1000 София Център, София, България.

Като член, вашият бизнес ще се възползва от широкия спектър от услуги, които предлагаме в трите ни основни нива на членство. Моля, имайте предвид, че персонализирани услуги и услуги, които не са включени в плановете могат да бъдат предлагани на нашите клиенти при поискване.

За да получите ценова листа, моля изпратете запитване през нашата контакт форма или по имейл на адрес: info@eacc.site

ПЛАНОВЕ
Изберете правилния план за вас
bronze Бронзов silver Сребърен gold Златен
Услуги: Бизнес
Събития - участия в международни изложения и конференции checkmark checkmark checkmark
Бизнес и търговски мисии checkmark checkmark checkmark
B2B свързване чрез форуми, предоставящи възможности за съвместна работа/ networking checkmark checkmark checkmark
Предоставяне на споделено работно място discount significant-discount best-price
Услуги: Правителство
Свързване и комуникация с държавни служители discount significant-discount best-price
Съдействие при кандидатстване за държавни субсидии и проекти discount significant-discount checkmark
Съдействие при кандидатстване за проекти за държавни поръчки discount significant-discount checkmark
Услуги: Държава
Консултиране и съдействие за издаване на виза и паспорт discount significant-discount best-price
Регистрация на търговска марка в Арабски страни и Европа discount significant-discount best-price
Регистрация на дружества, регистрации на клонове, учредявания на дружества, включително частни компании, ограничени от акции в ЕС discount significant-discount best-price
Администрация и поддръжка на компанията за осигуряване на добро корпоративно положение discount significant-discount best-price
Подкрепа за пребиваване discount significant-discount best-price
Организиране на удостоверяване и превод на документи, включително нотариална заверка, удостоверяване чрез апостил или съответно посолство discount significant-discount best-price
Подкрепа за продаване на Общия европейски пазар: производство, търговия, услуги, откриване и управление на акаунти във водещи онлайн търговци discount significant-discount best-price
Съдействие за услуги и документи, свързани с митница discount significant-discount best-price
Логистични услуги discount significant-discount best-price
Данъчни консултации discount significant-discount best-price
Медицински услуги и подкрепа discount significant-discount best-price
Услуги: Образование
Специализирани обучения discount significant-discount checkmark
Образователни и бизнес семинари discount significant-discount checkmark
Образователни консултации и подкрепа при кандидатстване в университети discount significant-discount checkmark
Услуги: Камарата
Застраховане discount significant-discount best-price
Проучване на арабски и европейски компании discount significant-discount checkmark
Достъп до специализирана бизнес информация discount significant-discount checkmark
Преглед и оценка на корпоративно управление discount significant-discount checkmark
Съвети за корпоративно структуриране и реорганизации discount significant-discount checkmark
Одити на приходите discount significant-discount checkmark
Съвети относно корпоративни и други данъчни облекчения, включително облекчения за стартиране на бизнес и данъчни кредити за НИРД discount significant-discount checkmark
Лично данъчно планиране discount significant-discount checkmark
Съвети и планиране на ДДС discount significant-discount checkmark
Абонамент за бюлетини на Камарата checkmark checkmark checkmark
Каталог на членовете discount checkmark checkmark
Публикуване на линк към вашия сайт в сайта на Камарата discount checkmark checkmark
Публикации на ресурси discount checkmark checkmark
Възможности за спонсорство checkmark checkmark checkmark
Програми за награди и признание checkmark checkmark checkmark

Членство, подходящо за вашия бизнес

Като член, вашият бизнес ще се възползва от широката гама от услуги, които предлагаме.

Back to top of page